ОЗК АРЕНА РУСЕ

ЗА АРEНАТА

НАШАТА МИСИЯ

Публично-частният проект Арена Монбат има за цел да подпомогне икономическото, културно и социално развитие на града и региона чрез създаване на професионални условия за провеждането на спортни и развлекателни мероприятия. Ние се стремим кък привличането на посетители от Русе и региона, Гюргево и Букурещ, съседни страни по поречието на река Дунав. Това ще стимулира местната икономика, като формира нови услуги и продукти, ще открие нови работни места, ще увеличи преките и косвени приходи в местния бюджет, като цяло ще придаде добавена стойност на града.

КАПАЦИТЕТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Можем да твърдим, че Арена Монбат ще бъде най-модерното и функционално ориентирано съоръжение в България за провеждането на международни, национални и регионални спортни и развлекателни събития. Функционалността на Арената ще даде възможност за поддържане на динамичен и добре оптимизиран календар от разнообразни събития.

Основни характеристики:

 • 5 100 комфортни седящи места, от които 100 премиум седалки.

    * седалките са произведени от немската компания STECHERT GRUPPE.

    * телескопичните трибуни от GLOBAL INDUSTRIES – FRANCE.

 • 1 200 седящи места на терен при концертни прояви.

 • 3 000 правостоящи на терен при концертни прояви.

 • Места за журналисти – според вида на събитието.

 • 6 луксозни ВИП ложи с прилежащ ред от по 12 луксозни места, всяка една.

 • 1 президентска ложа с прилежащи 43 луксозни места и 3 сепарирани помещения.

 • 1 Основна зала със разглобяема дървена настилка Level 1 – FIBA approved (волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон).

 • 2 тренировъчни зали със сертифицирана настилка от FIVB, IHF, FIBA.

 • 1 100 парко места – подземен паркинг.

 • Ресторант за посетители и гости.

 • Ресторант за спортисти.

 • Пресцентър.

 • Конферентна зала.

 • Офиси и допълнитени помещения.

 • Съблекални и гримьорни.

 • Динамични точки за продажба на храни и напитки в залата и извън нея.

 • Коментаторски кабини.

 • Система за контрол на достъпа.

 • 2 LED табла за спортни резултати в основната зала – FIBA Level 1.

 • 1 LED подвижно табло за за тренировъчните зали – FIBA Level 3.

 • Контролна стая за наблюдение на сигурността.

 • Коментаторски кабини.

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРАТЕГИЯ

СИГУРНОСТ

Сигурността и здравето на посетителите и ползвателите са в основата на управленската ни политика. По подобие на добрите световни образци в Арена Монбат сме предвидили още в процеса на изграждане актуални модели, които да обезпечат този важен аспект от експлоатацията на залата. Като съоражение от критичната инфраструктура сме предвидили изготвянвто на стратегия за сигурност, активно взаимодействие с органите за сигурност и превенция, местните власти.

КОМФОРТ

Комфорта на на всяко едно ниво на посетителите и ползвателите е съвкупност от действия, услуги, добри практики, които имат за цел да гарантират доброто настроение и положителни спомени от преживяното. Комфорта е гаранция за дългосрочно и успешно развитие на залата и това, че нейните посетители ще пожелаят отново да ни посетят, което е наша важна цел. За разлика от съществуващите зали в България тук сме помислили за приятно прекарване на гостите ни преди, по време и след мероприятията. Залата има още един важен актив! Тя е амфитеатрална, което дава възможност публиката да бъде близо до действието и емоциите.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Залата отговаря на всички актуални международни изисквания за провеждане на спортни развлекателни мероприятия в този капацитет. Това е най-функционалната зала в България, тъй като още в процеса на нейното довършване бяха взети предвид всички актуални и изисквания в този сегмент – спорт и развлекателен бизнес. Благодарение на това ние можем да имаме гъвкав и добре балансиран календар.

БИЗНЕС И СОЦИАЛНА МИСИЯ

Арена Монбат е първата зала в България, която се управлява от опитен и професионален мениджърски екип. Залата има бизнес план за 12 години, който е събразен с инвеститорите и пазарните условия. Залата ще предлага много и разнообразни услуги на своите гости и ползватели, като целта ни е да се създаде широко портфолио от основни и допълнителни услуги. Паралелно с развитието на бизнеса ни, ние ще провеждаме и активна политика, която да подпомага развитето на спорта и културата в РУСЕ и региона, като крайната ни цел е да установим нови и добри практики, които да покажат че тази зала се управлява по нов и различен начин и носи ползи на хората и инвеститорите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА АУДИТОРИЯ

Това е най-важният аспект и крайната цел на цялата ни маркетингова политика и управление. Без солидна и доволна аудитория, нито един бизнес план не би бил успешен. Ние предвиждаме дългосрочна  и активна програма за изграждане на устойчива адитория базирана на взаимно доверие.

АРЕНА РУСЕ

 

За хора с Увреждания

16 постоянни места за хора в неравностойно положение;

1-во ниво в сектори 106 и 110